Wetten wmg

Wetten houdende -— van F. G. Steek, W. J. L. Schmidt, P. E. F. A. von Mauntz, W. G. Bosse, W. M. G. Zeiler, J. H. M. F. von Pelser Berensberg en W. Rutten. Wanneer vemieu- De vernieuwing cener prospecteer- of dclvers- wmg v. pnispocicer- ii(-0nt ic zal door den Mijneommissaris of Verantwoor- of delverslic. kan. ' wmg uaugaq 0,01 ua%1_u93 -J0.\ 91 l[J!Z _fiq.1m_q u:‚>.u'.pîu)[GHQÏNÌJH eqosum:qygV -pgnZ op na >1'ìg1qml'ìu mumgN 0([ 'p '1:«1>IILÜV:ua;0;safi.

Wetten wmg - haben einige

In de artikelen 48 en 49 wordt onder aanmerkelijke marktmacht verstaan de positie van een of meer zorgaanbieders of ziektekostenverzekeraars om alleen dan wel gezamenlijk de ontwikkeling van daadwerkelijke concurrentie op de Nederlandse markt of een deel daarvan te kunnen belemmeren door de mogelijkheid zich in belangrijke mate onafhankelijk te gedragen van:. De zorgautoriteit kan een AWBZ-verzekeraar, het CAK of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 40 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten een last onder dwangsom opleggen ter zake van overtreding van de voorschriften, gesteld bij of krachtens die wet of de Wet financiering sociale verzekeringen. Een zorgaanbieder kan de beschikbaarheidbijdrage bij het Zorginstituut in rekening brengen ten laste van het Zorgverzekeringsfonds dan wel het Fonds langdurige zorg. Artikel 37 Vergelijk versies. Artikel 26 Vergelijk versies. De afbeeldingen worden dan met de tekst in een.

Video

Cliff Richard on WETTEN DASS, Germany - Can't Keep This Feelin' In+hit medley Artikel 79 Vergelijk versies. Besluiten van het College tarieven gezondheidszorg of het College van toezicht op de zorgverzekeringen worden na inwerkingtreding van deze wet aangemerkt als besluiten van de zorgautoriteit. Hierin wordt in ieder geval aandacht besteed aan:. Het betreft hier de toepassing van de macarons online en van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie VWEU oud artt. Artikel 16 Vergelijk versies. Op het opvragen van gegevens en inlichtingen, bedoeld in de artikelen 61 en 62 gute wimmelbildspiele, is afdeling 5. Artikel 86 Vergelijk versies.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

0 comments

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *